Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong: Con mắt lệ nhòa bên quan tài mẹ

Một mình đơn côi, Chính lặng lẽ khóc bên cỗ quan tài của mẹ. Ảnh: Sơn Tùng
Một mình đơn côi, Chính lặng lẽ khóc bên cỗ quan tài của mẹ. Ảnh: Sơn Tùng