Vụ phải cho công ty vay tiền để về hưu: Vì sao không thể xử lý hình sự?

Ông Chu Hồng Điệp, cán bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 116 bị công ty nợ gần 9 năm đóng BHXH. Ảnh Trần Tuấn
Ông Chu Hồng Điệp, cán bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 116 bị công ty nợ gần 9 năm đóng BHXH. Ảnh Trần Tuấn
Ông Chu Hồng Điệp, cán bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 116 bị công ty nợ gần 9 năm đóng BHXH. Ảnh Trần Tuấn
Lên top