Vụ phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Đùn đẩy né trách nhiệm

Ông Chu Hồng Điệp, cán bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 116 không thể về hưu vì công ty vẫn chưa đóng cho ông số tiền BHXH là 225 triệu đồng. Ảnh Trần Tuấn
Ông Chu Hồng Điệp, cán bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 116 không thể về hưu vì công ty vẫn chưa đóng cho ông số tiền BHXH là 225 triệu đồng. Ảnh Trần Tuấn
Ông Chu Hồng Điệp, cán bộ của công ty cổ phần công trình giao thông 116 không thể về hưu vì công ty vẫn chưa đóng cho ông số tiền BHXH là 225 triệu đồng. Ảnh Trần Tuấn
Lên top