Vụ nhân viên vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể: Hẹn 2.1 trả lương

Công ty Quảng An 1 hẹn cuối ngày 2.1 trả lương cho người lao động
Công ty Quảng An 1 hẹn cuối ngày 2.1 trả lương cho người lao động
Công ty Quảng An 1 hẹn cuối ngày 2.1 trả lương cho người lao động
Lên top