Vụ ngừng việc vì thưởng tết ở Đồng Nai: Cty đã đồng ý thưởng 100%

Công nhân bức xúc vì chuyện thưởng tết ngày 19.12
Công nhân bức xúc vì chuyện thưởng tết ngày 19.12
Công nhân bức xúc vì chuyện thưởng tết ngày 19.12