Vụ ngừng việc vì thưởng tết ở Đồng Nai: Cty đã đồng ý thưởng 100%

Công nhân bức xúc vì chuyện thưởng tết ngày 19.12
Công nhân bức xúc vì chuyện thưởng tết ngày 19.12
Công nhân bức xúc vì chuyện thưởng tết ngày 19.12
Lên top