Vụ một lao động Việt Nam tử vong tại Saudi Arabia: Các doanh nghiệp liên quan đều vi phạm