Vụ luân chuyển giáo viên ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): “Không thể đến ngày ra quyết định mới lấy ý kiến”

Thầy giáo Sơn bức xúc với quyết định bị thuyên chuyển. Ảnh: L.Đ
Thầy giáo Sơn bức xúc với quyết định bị thuyên chuyển. Ảnh: L.Đ
Thầy giáo Sơn bức xúc với quyết định bị thuyên chuyển. Ảnh: L.Đ
Lên top