Vụ hơn 3.000 công nhân ngừng việc: Cty Matrix Vinh đồng ý giảm định mức lao động