Vụ hơn 100 nhân viên y tế Bệnh viện Thành An - Sài Gòn ngừng việc: Bộc lộ nhiều vi phạm pháp luật lao động