Vụ giám đốc bỏ trốn: Ứng tiền trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp bàn cách giải quyết các vấn đề ở Công ty KaiYang Việt Nam - ảnh PV
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp bàn cách giải quyết các vấn đề ở Công ty KaiYang Việt Nam - ảnh PV
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp bàn cách giải quyết các vấn đề ở Công ty KaiYang Việt Nam - ảnh PV
Lên top