Vụ Cty KIMONO JAPAN không giải quyết quyền lợi về lương, BHXH VÀ BHYT cho CN: Doanh nghiệp tiếp tục trây ỳ