Vụ Cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Bắc Ninh) sa thải trái luật hàng loạt lao động: Công ty tiếp tục đưa ra đề nghị vô lý