Vụ Công ty KIMONO JAPAN “Tước đoạt” bảo hiểm xã hội và y tế của công nhân: GĐ Công ty sẽ phải giải quyết dứt điểm cho công nhân