Vụ Công ty Kimono Japan không giải quyết về lương, BHXH và BHYT: Công nhân tiếp tục “cầu cứu’ các Ban ngành tỉnh Lâm Đồng