Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ “Công nhân khổ vì đường trong khu công nghiệp quá tệ”: Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo giải quyết