Vụ chủ doanh nghiệp biến mất ở Hải Dương: Sẽ giải thể công ty

Công ty Shop Vac Việt Nam (KCN Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) sẽ bị giải thể. Ảnh HH
Công ty Shop Vac Việt Nam (KCN Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) sẽ bị giải thể. Ảnh HH
Công ty Shop Vac Việt Nam (KCN Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) sẽ bị giải thể. Ảnh HH
Lên top