Vụ 3.000 công nhân đình công: Bữa ăn ca đã được tăng lên 15.000 đồng