Vụ 200 công nhân có nguy cơ giảm lương, mất việc: Yêu cầu ngừng đổi hợp đồng

Niềm vui của công nhân sau khi được trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Công nhân cung cấp
Niềm vui của công nhân sau khi được trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Công nhân cung cấp
Niềm vui của công nhân sau khi được trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Công nhân cung cấp
Lên top