VRG sẽ tăng thu nhập bình quân của người lao động tối thiểu 5%/năm

Lãnh đạo VRG đón nhận Cờ thu đua của Chính Phủ. Ảnh: Đức Long
Lãnh đạo VRG đón nhận Cờ thu đua của Chính Phủ. Ảnh: Đức Long
Lãnh đạo VRG đón nhận Cờ thu đua của Chính Phủ. Ảnh: Đức Long
Lên top