Vợ chồng công nhân lo đủ cách trông con

Các con của anh Nguyễn Thanh Tâm tự học, tự trông nhau khi phải nghỉ học vì dịch COVID-19 (ảnh chụp sáng 4.5). Ảnh: Đ.P
Các con của anh Nguyễn Thanh Tâm tự học, tự trông nhau khi phải nghỉ học vì dịch COVID-19 (ảnh chụp sáng 4.5). Ảnh: Đ.P
Các con của anh Nguyễn Thanh Tâm tự học, tự trông nhau khi phải nghỉ học vì dịch COVID-19 (ảnh chụp sáng 4.5). Ảnh: Đ.P
Lên top