Vợ chờ tin chồng từ Đăk Mi 2

Chị Nguyệt luôn ngóng tin chồng từ Đăk Mi 2. Ảnh: Anh Sơn
Chị Nguyệt luôn ngóng tin chồng từ Đăk Mi 2. Ảnh: Anh Sơn
Chị Nguyệt luôn ngóng tin chồng từ Đăk Mi 2. Ảnh: Anh Sơn
Lên top