Vinh quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới:

Thợ lò xuất sắc ngành than Nguyễn Trọng Thái - “Cứ thẳng đường mà bước!”

Thợ lò Nguyễn Trọng Thái cạy om đá từ mặt gương. Ảnh: N.H
Thợ lò Nguyễn Trọng Thái cạy om đá từ mặt gương. Ảnh: N.H