Công đoàn Caosu Việt Nam:

Vinh quang thuộc về các thế hệ công nhân caosu Việt Nam anh hùng

Ông Phan Mạnh Hùng (người đứng), Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam phát biểu tại đầu cầu Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh Nam Dương
Ông Phan Mạnh Hùng (người đứng), Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam phát biểu tại đầu cầu Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh Nam Dương
Ông Phan Mạnh Hùng (người đứng), Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam phát biểu tại đầu cầu Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh Nam Dương
Lên top