Vĩnh Phúc: Xây dựng 15 thiết chế văn hóa trong các khu công nghiệp

NLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có cơ hội được nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các thiết chế của CĐ. Ảnh: V.N
NLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có cơ hội được nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các thiết chế của CĐ. Ảnh: V.N
NLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có cơ hội được nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các thiết chế của CĐ. Ảnh: V.N
Lên top