Vĩnh Phúc: Nhiều hoạt động vui Trung Thu cho con em CNLĐ