Vĩnh Long: Phát triển mới công đoàn cơ sở đạt 400% kế hoạch năm

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN - trao cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN - trao cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN - trao cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top