Vĩnh Long: Một doanh nghiệp lo tết sum vầy hàng tỉ đồng