Vĩnh Long: Hơn 900 lượt ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Ngọc Long
Lên top