Vĩnh Long: Biểu dương, khen thưởng 21 tập thể, 30 cá nhân

21 tập thể, 30 cá nhân được Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh biểu dương xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: N.T
21 tập thể, 30 cá nhân được Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh biểu dương xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: N.T
21 tập thể, 30 cá nhân được Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh biểu dương xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: N.T
Lên top