Vĩnh Long: 3 doanh nghiệp cho công nhân nghỉ, giảm ngày làm việc vì COVID-19

Công nhân xưởng thủ công mỹ nghệ Công ty CP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy
Công nhân xưởng thủ công mỹ nghệ Công ty CP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy
Công nhân xưởng thủ công mỹ nghệ Công ty CP sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top