Vinh danh 20 doanh nghiệp an toàn tiêu biểu ngành Dệt May năm 2020

Ông Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng, bên phải) - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 2020. Ảnh: PĐ
Ông Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng, bên phải) - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 2020. Ảnh: PĐ
Ông Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng, bên phải) - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn 2020. Ảnh: PĐ
Lên top