Vinh danh 15 doanh nghiệp đoạt giải thưởng: “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2016