Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới:

Vinatex – Trưởng thành trong cạnh tranh và hội nhập

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Cty May Tuyên Quang thuộc Tập đoàn Dệt may VN. Ảnh: VINATEX
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Cty May Tuyên Quang thuộc Tập đoàn Dệt may VN. Ảnh: VINATEX