Vietcombank: Đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động

Người lao động tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam luôn được quan tâm và đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam luôn được quan tâm và đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam luôn được quan tâm và đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top