Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động phát động phong trào thi đua

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tại buổi phát động. Ảnh: Viện KHATVSLĐ
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tại buổi phát động. Ảnh: Viện KHATVSLĐ
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tại buổi phát động. Ảnh: Viện KHATVSLĐ
Lên top