Tổng LĐLĐVN thông tin về việc kỷ luật Hiệu trưởng TDTU Lê Vinh Danh

Việc xử lý kỷ luật được tiến hành nghiêm túc, khách quan, minh bạch

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu cung cấp thông tin.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu cung cấp thông tin.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu cung cấp thông tin.
Lên top