Việc tiêm vaccine cho công nhân là rất cần thiết

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ tới Bộ Công an. Ảnh: CĐVN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ tới Bộ Công an. Ảnh: CĐVN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) trao hỗ trợ tới Bộ Công an. Ảnh: CĐVN
Lên top