Việc đưa thi hài bà Bình về nước hiện còn vướng mắc

Đnh Đinh Văn Chính cho biết một số vị đại diện cơ quan chức năng vẫn còn né tránh, chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Ảnh: H.A
Đnh Đinh Văn Chính cho biết một số vị đại diện cơ quan chức năng vẫn còn né tránh, chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Ảnh: H.A
Đnh Đinh Văn Chính cho biết một số vị đại diện cơ quan chức năng vẫn còn né tránh, chưa đi vào trọng tâm vấn đề. Ảnh: H.A
Lên top