Vì sao mới có 662 người lao động được hỗ trợ bữa ăn?

Chuẩn bị bữa ăn cho NLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. Ảnh: PHQ
Chuẩn bị bữa ăn cho NLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. Ảnh: PHQ
Chuẩn bị bữa ăn cho NLĐ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI. Ảnh: PHQ
Lên top