Vì sao lương hưu đối với giáo viên mầm non thấp?

Mức lương hưu của cô giáo mầm non thấp có nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp. Ảnh: H.A
Mức lương hưu của cô giáo mầm non thấp có nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp. Ảnh: H.A
Mức lương hưu của cô giáo mầm non thấp có nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu do mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp. Ảnh: H.A
Lên top