Vì sao là 75 nghìn sáng kiến mà không phải là con số khác?

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng trả lời những câu hỏi của công nhân lao động tại buổi toạ đàm trực tuyến về Tháng Công nhân 2021 diễn ra chiều 16.3. Ảnh: Bảo Hân
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng trả lời những câu hỏi của công nhân lao động tại buổi toạ đàm trực tuyến về Tháng Công nhân 2021 diễn ra chiều 16.3. Ảnh: Bảo Hân
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (ngoài cùng, bên phải) cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng trả lời những câu hỏi của công nhân lao động tại buổi toạ đàm trực tuyến về Tháng Công nhân 2021 diễn ra chiều 16.3. Ảnh: Bảo Hân
Lên top