Vì sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng chỉ được tạm dừng đóng BHXH?

Tại sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng không được miễn đóng BHXH? Ảnh Hải Nguyễn.
Tại sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng không được miễn đóng BHXH? Ảnh Hải Nguyễn.
Tại sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng không được miễn đóng BHXH? Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top