Vi phạm pháp luật về Công đoàn diễn ra còn khá phổ biến

Ông Trần Thanh Hải, ông Bùi Sỹ Lợi, ông Nguyễn Phi Thường chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Anh
Ông Trần Thanh Hải, ông Bùi Sỹ Lợi, ông Nguyễn Phi Thường chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Anh
Ông Trần Thanh Hải, ông Bùi Sỹ Lợi, ông Nguyễn Phi Thường chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Anh
Lên top