Vi phạm nguyên tắc khi giao kết, hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ

Vi phạm nguyên tắc khi giao kết, hợp đồng lao động có thể bị tuyên vô hiệu. Ảnh minh họa. Ảnh Nam Dương
Vi phạm nguyên tắc khi giao kết, hợp đồng lao động có thể bị tuyên vô hiệu. Ảnh minh họa. Ảnh Nam Dương
Vi phạm nguyên tắc khi giao kết, hợp đồng lao động có thể bị tuyên vô hiệu. Ảnh minh họa. Ảnh Nam Dương
Lên top