“Vì mình là cán bộ Công đoàn”

Chị Lê Thị Kim Chi (thứ 2 từ phải sang) - cán bộ nữ công LĐLĐ TP.Hà Nội - hướng dẫn CNLĐ tại điểm bỏ phiếu số 8. Ảnh: NVCC
Chị Lê Thị Kim Chi (thứ 2 từ phải sang) - cán bộ nữ công LĐLĐ TP.Hà Nội - hướng dẫn CNLĐ tại điểm bỏ phiếu số 8. Ảnh: NVCC
Chị Lê Thị Kim Chi (thứ 2 từ phải sang) - cán bộ nữ công LĐLĐ TP.Hà Nội - hướng dẫn CNLĐ tại điểm bỏ phiếu số 8. Ảnh: NVCC
Lên top