Vì dịch COVID-19, có được tạm hoãn HĐLĐ với lao động nữ mang thai?

Lao động nữ đang mang thai được quyền thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Lao động nữ đang mang thai được quyền thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Lao động nữ đang mang thai được quyền thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Lên top