Vedan Việt Nam: Luôn bám sát quyền lợi của người lao động

Hàng năm, Công ty Vedan đều tổ chức vinh danh sự cống hiến, đóng góp của cán bộ công nhân viên đã làm việc trên 20 năm cho công ty. Ảnh: P.V
Hàng năm, Công ty Vedan đều tổ chức vinh danh sự cống hiến, đóng góp của cán bộ công nhân viên đã làm việc trên 20 năm cho công ty. Ảnh: P.V
Hàng năm, Công ty Vedan đều tổ chức vinh danh sự cống hiến, đóng góp của cán bộ công nhân viên đã làm việc trên 20 năm cho công ty. Ảnh: P.V
Lên top