Về trường hợp một lao động VN tại Algeria đề nghị được báo Lao Động trợ giúp: Sẽ được về nước trong tháng 11.2016