Vinh quang Việt Nam:

Vệ tinh MicroDragon ghi tên Việt Nam vào bản đồ vũ trụ thế giới

Lên top