Về tận nhà trọ, giúp công nhân tự bảo vệ quyền lợi

Công nhân thực hành nâng cao trình độ, kỹ năng tư vấn pháp luật lao động tại khu nhà trọ.Ảnh: P.V
Công nhân thực hành nâng cao trình độ, kỹ năng tư vấn pháp luật lao động tại khu nhà trọ.Ảnh: P.V
Công nhân thực hành nâng cao trình độ, kỹ năng tư vấn pháp luật lao động tại khu nhà trọ.Ảnh: P.V
Lên top